Політика конфіденційності

Ця Політика конфіденційності розроблена та використовується компанією ТОВ “КАРД ІНДАСТРІАЛ” (далі по тексту («Ми» / Організатор» / «Компанія») для регулювання збору, обробки, використання та передачі персональних даних про фізичних осіб, які приймають участь в Програмі лояльності ( «Ви» / «Учасник» / «Учасник Програми лояльності»), умови якої регламентуються в Правилах Програми лояльності, ознайомлення з якими можливе за наступним посиланням: https://bonus.eximb.com/topic/rules (далі по тексту «Правила Програми лояльності»).

Організатор збирає, зберігає або іншим чином оброблює Персональні дані Учасників Програми лояльності для цілей, які так чи інакше пов’язані з реалізацією Програми лояльності. Організатор, збираючи, зберігаючи та іншим чином оброблюючи Персональні дані, для цілей реалізації Програми лояльності, вважається володільцем персональних даних в розумінні вимог, передбачених статтею 2 Закону України «Про захист персональних даних». Всі інші деталі обробки Персональних даних визначаються цією Політикою конфіденційності.

Організатор, будучи резидентом України, діє у відповідності до законодавства України, зокрема законодавства по питанням захисту персональних даних.

Організатор поважає право Учасників Програми лояльності на захист персональних даних, отриманих у результаті користування цим Веб-сайтом, а також в рамках участі в Програмі лояльності, та зобов’язується вжити всіх розумних заходів, необхідних для збереження конфіденційності та безпеки таких даних, у тому числі використовуючи загальноприйняті стандарти технологічного і операційного захисту від можливої втрати, неналежного використання, зміни чи знищення Персональних даних. Беручи до уваги, що в рамках інформаційного простору може існувати ряд специфічних особливостей та загроз, Організатор, все ж не може гарантувати абсолютного захисту Персональних даних Учасників, але зробить все можливе, щоб Персональні дані були максимально захищені.

Стосовно будь-яких запитань, пов’язаних зі збиранням, обробкою, зберіганням та використанням персональних даних Компанією, ви можете зв’язатися з Організатором, шляхом надсилання повідомлення або запиту на електронну адресу: privacy_feedback@ticketstravelnetwork.com, і ми спробуємо відповісти Вам у найкоротші строки.

 

ТЕРМІНОЛОГІЯ

 

Організатор – компанія ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАРД ІНДАСТРІАЛ", яка зареєстрована відповідно до законодавства України та знаходиться за адресою: 79035, Львівська обл., місто Львів, ВУЛИЦЯ ЗЕЛЕНА, будинок 186.

 

Веб-сайт – мається на увазі веб-сайт https://bonus.eximb.com/, з допомогою якого реалізується Програма лояльності.

 

Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована. Для ціле реалізації Програми лояльності, під Персональними даними слід розуміти дані, визначені в цій Політиці конфіденційності.

 

Володілець персональних даних/Володілець - фізична або юридична особа, яка визначає мету обробки персональних даних, встановлює склад цих даних та процедури їх обробки, якщо інше не визначено законом.

 

Розпорядник персональних даних/ Розпорядник - фізична чи юридична особа, якій Володільцем персональних даних або Законодавством надано право обробляти ці дані від імені Володільця.

 

Суб’єкт персональних даних - фізична особа, персональні дані якої обробляються, в тому числі персональні дані Учасника або персональні дані іншої фізичної особи, що можуть бути надані Учасником.

 

Третя особа - будь-яка особа, за винятком Суб’єкта персональних даних, Володільця чи Розпорядника персональних даних та Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, якій володільцем чи розпорядником персональних даних здійснюється, при необхідності, передача Персональних даних.

 

Законодавство, що застосовується/Законодавство – законодавство, яке регулює питання обробки та захисту персональних даних, зокрема, але не виключно, законодавство України.

 

Партнер - компанія, яка надає можливість Учасникам Програми лояльності обмінювати Бонуси на Винагороди відповідно до цих Правил. Учасники на Веб-сайті Програми мають змогу ознайомитись з переліком Партнерів. Організатор залишає за собою право змінювати перелік Партнерів без попереднього повідомлення Учасників.

 

Всі інші терміни, які пишуться в рамках цієї Політики конфіденційності з великої літери, повинні тлумачитися у відповідності з визначеннями, що містяться в Правилах Програми Лояльності або Законодавства, що застосовується.

 

 ЗАКОННІ ПІДСТАВИ ДЛЯ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

 

Організатор здійснює обробку Персональних даних, які були передані йому Учасником, виключно в рамках взаємовідносин, які виникають між Учасником та Організатором на підставі правочину, укладення та виконання якого передбачається Правилами Програми лояльності.

 ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ ТА ЦІЛІ ЇХНЬОГО ВИКОРИСТАННЯ

Ми збираємо від Вас та використовуємо тільки ті Персональні дані, які необхідні Організатору для реалізації поставлених цілей, поставлених в рамках здійснення Програми лояльності.

Для реєстрації та участі в Програмі лояльності, а також для створення на Веб-сайті Облікового запису Учасника в Програмі лояльності, а також для інших цілей, передбачених цією Політикою конфіденційності, Організатор може запропонувати Вам надати такі Персональні дані як прізвище, ім’я, по-батькові, дату народження, адресу електронної пошти, номер телефону та дані вашої картки Visa (далі по тексту «Картка» / «Картка Visa»), зокрема, такі дані як ім’я та прізвище власника Картки, тип Картки, номер Картки, CVV / CVC карти та термін дії Картки, а також інші дані, які можуть вимагатися для створення Облікового запису, у відповідності з Правилами Програми лояльності.

ВАЖЛИВО: Ви усвідомлюєте, що не надавши зазначені вище Персональні дані для створення Облікового запису, Ви не зможете створити власний Обліковий запис та взяти участь у Програмі лояльності.

Дані вашої картки Visa також можуть використовуватися Організатором з метою визначення того, чи бере така картка участь у Програмі лояльності.

Організатор збирає та оброблює Персональні дані про вас для можливості забезпечення нарахування вам Бонусів, зокрема, Організатор оброблює дані вашої картки Visa, інформацію про торгові точки, де ви розраховувалися карткою Visa, а також дані про операції, здійснені Вами з використанням картки Visa. Організатор, з метою забезпечення можливості використання Винагороди, визначеної Організатором в рамках Програми лояльності, в обмін на накопичені вами Бонуси, може здійснювати обробку деяких інших Персональних даних, наданих Вами.

ВАЖЛИВО: Ви усвідомлюєте, що не надавши Організатору ваші Персональні дані, зокрема дані про вашу картку Visa, Ви не зможете прийняти участь у Програмі лояльності, накопичувати Бонуси та обміняти відповідні Бонуси на Винагороду.

Інформація, яка стосується кількості Бонусів, які накопичив Учасник, кількості Бонусів, які Учасник обміняв на Винагороду або види Винагород, обраних Учасником, будуть вважатися Персональними даними відповідного Учасника тільки в тому випадку, коли вони використовуються разом з іншими Персональними даними, які дають можливість ідентифікувати особу Учасника Програми лояльності.

В рамках реалізації Програми лояльності Організатор може діяти в якості вашого податкового агента. У зв’язку з цим, у Організатора додатково виникає потреба в отриманні від вас інформації про ваш ідентифікаційний номер та паспортні дані (номер та серія паспорту, дата видачі, орган видачі). Наявність цих даних у Організатора уможливлює сплату Організатором від вашого імені податків та зборів, перелік яких визначається законодавством України.

В процесі використання Вами Веб-сайту, Організатор може використовувати деякі дані про Вас, які збираються автоматично. В цьому випадку мова йде про файли cookie, які зберігаються у вашому браузері або на вашому пристрої, з допомогою якого ви отримуєте доступ до Веб-сайту або про інші системні файли. Більш детальна інформація про файли cookie та системні файли міститься в цій Політиці конфіденційності в розділі «АВТОМАТИЧНИЙ ЗБІР ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ».

Ознайомившись та погодивши текст цієї Політики конфіденційності, Ви усвідомлюєте та не заперечуєте стосовно того, що Організатор може використовувати надані вами контактні дані Учасника для цілей надсилання технічних та інформаційних повідомлень, а також повідомлень, які можуть містити комерційну маркетингову інформацію, в тому числі, пов’язану з Програмою лояльності.

В будь-якому випадку, Організатор не збирає більше Персональних даних про Учасників, ніж це потрібно для цілей, визначених цією Політикою конфіденційності та як це вимагає Законодавство.

ДАНІ, ОТРИМАНІ ВІД ТРЕТІХ ОСІБ

Організатор може отримувати від третіх осіб, в тому числі банків та компанії Visa, дані про транзакції, які відбулися по вашій картці Visa, що зареєстрована в Програмі лояльності, для можливості коректного обліку Бонусів, які нараховуються Вам в рамках Програми лояльності. Організатор гарантує, що він не отримує від третіх сторін жодних Персональних даних, які не пов’язані з реалізацією Програми лояльності.

Ви усвідомлюєте та погоджуєтеся з тим, що у разі реалізації Організатором, в рамках Програми лояльності, технічної можливості реєстрації та створення Облікового запису з допомогою соціальних мереж, деякі ваші Персональні дані можуть бути імпортовані з вашого Облікового запису у відповідній соціальній мережі до Організатора. Зауважте, що використовуючи таку опцію, Організатор може отримувати певні Персональні дані про Вас через відповідну соціальну мережу, а саме ваше ім’я, прізвище, вік, місцезнаходження, уподобання та іншу інформацію з вашого загальнодоступного профілю. Варто зауважити, що соціальні мережі інколи можуть передавати Організатору особисту інформацію, якої Організатор не потребує. Разом з тим, Організатор буде використовувати лише ті Персональні дані про Вас, які необхідні для створення Облікового запису та участі в Програмі лояльності, а всю непотрібну Організатору особисту інформацію, якщо така буде отримана Організатором від соціальної мережі, негайно видалить після її отримання. Після створення Облікового запису, Ви матимете можливість доповнити його будь-якою інформацією та даними, якими Ви бажаєте поділитися з нами та які необхідні для участі в Програмі лояльності. Наполегливо радимо Вам ознайомлюватися з політиками конфіденційності тих соціальних мереж, з допомогою яких Ви бажаєте зареєструватися в Програмі лояльності, адже Організатор не несе жодної відповідальності за те, як та з якою метою соціальні мережі використовують персональні дані своїх користувачів.

ДАНІ НЕПОВНОЛІТНІХ ОСІБ

Надаючи персональні дані Організатору, ви гарантуєте, що ви є повнолітньою особою, яка має повну дієздатність та правоздатність.

Якщо Організатором буде встановлено, що Учасником є неповнолітня особа, Обліковий запис такого Учасника та всі його Персональні дані будуть негайно видалені Організатором із Програми лояльності без обов’язку повідомленням такого Учасника.

 ПЕРЕДАЧА ДАНИХ

Персональні дані, які Учасник надає Організатору, можуть бути передані третім особам, виключно для цілей реалізації Програми лояльності, в якій Учасник бере участь:

Контролери (Володільці) Персональних даних

 • З метою реалізації Програми лояльності, Персональні дані Учасника можуть передаватися компаніям, які надають можливість Учасникам Програми лояльності обмінювати Бонуси на Винагороди відповідно до Правил Програми лояльності («Партнери»), які містяться у переліку Винагород на Веб-сайті, на момент обміну Бонусів на відповідні Винагороди. При цьому, Партнери в жодному разі не діють від імені та за вказівками Організатора, а є окремими Володільцями даних.

В процесі взаємодії з Партнерами, в залежності від обраної вами Винагороди, відповідні Партнери можуть додатково вимагати або пропонувати Вам надати Персональні дані, як Учасника, так і інших фізичних осіб, які супроводжують Учасника або які, за бажанням Учасника, повинні скористатися Винагородою.

Організатор не має жодної інформації стосовно того, для яких цілей Партнери можуть додатково вимагати або пропонувати Вам надати Персональні дані і, відповідно не несе жодної відповідальності, пов’язаної з такими обставинами. Разом з тим, для можливості зрозуміти, яким чином здійснюється обробка ваших Персональних даних Партнерами, наполегливо рекомендуємо Вам ознайомитися із внутрішніми документами відповідних Партнерів, які повинні регламентувати порядок обробки та використання Персональних даних.

 • З метою реалізації Програми лояльності, ваші Персональні дані, зокрема дані щодо накопичених та використаних Бонусів, можуть передаватися Банку, який є емітентом вашої картки Visa та надає держателю картки право здійснювати безготівкові розрахунки за товари та послуги, отримувати готівкові кошти та брати участь у Програмі лояльності відповідно до її Правил, а також отримувати Бонуси за трансакції з використанням картки на визначених Банком умовах.

Всі Персональні дані, які Банк може вам пропонувати надати або вимагати від Вас в процесі комунікації з ним, Банк збирає від власного імені та в рамках цілей, визначених Банком самостійно. Організатор не має жодної інформації стосовно того, для яких цілей Банк може додатково вимагати або пропонувати Вам надати Персональні дані і, відповідно, не несе жодної відповідальності, пов’язаної з такими обставинами. У зв’язку з цим, наполегливо рекомендуємо Вам ознайомитися із документами Банку, які повинні регламентувати порядок обробки та використання Персональних даних.

 • З метою реалізації Програми лояльності, Компанія може передавати Персональні дані компанії TTN Eesti OU, яка зареєстрована на території Естонії. Всі особливості обробки персональних даних компанією TTN Eesti OU визначаються в її політиці конфіденційності, з якою ви можете ознайомитися, перейшовши за наступним посиланням: https://bonus.eximb.com/topic/privacy_policy_ttnesti .

 • Якщо Учасник, з ціллю обміну накопичених Бонусів, забажає скористатися Винагородою, що пов’язана з наданням туристичних послуг, деякі Персональні дані Учасника будуть передані відповідному Партнеру, який надає послуги з бронювання, оформлення та продажу квитків та інших туристичних послуг. Зокрема, будуть передані Персональні дані, які надавалися Учасником для створення Облікового запису. Для можливості зрозуміти, яким чином здійснюється обробка Персональних даних Партнером, наполегливо рекомендуємо Вам ознайомитися із політикою конфіденційності відповідного Партнера, яку Ви можете знайти за наступним посиланням: https://eximb.travelforloyalty.com/.

 

 • Якщо Учасник, з ціллю обміну накопичених Бонусів, забажає скористатися Винагородою, що пов’язана з поповненням рахунку для мобільного зв’язку – забезпечення поповнення особового рахунку Абонента, деякі Персональні дані Учасника, через компанію-посередника ТОВ «Портмоне», будуть передані відповідній компанії – оператору мобільного зв’язку, яка здійснює безпосереднє поповнення рахунку для мобільного зв’язку. При цьому, наполегливо рекомендуємо Вам ознайомитися із політикою конфіденційності кожної відповідної компанії - оператора мобільного зв’язку, для можливості вияснення цілей, порядку та умов обробки персональних даних такою компанією.

 

 • Організатор має право передати будь-які Ваші Персональні дані, які зберігаються та оброблюються Організатором, своєму правонаступнику – третій особі, у разі якщо Організатор вирішить продати або передати увесь або частину бізнесу чи активів. У випадку такого продажу чи передачі, Організатор намагатиметься докласти розумних зусиль для можливості забезпечення наявності у правонаступника документів, які містять такі ж положення як і ця Політика конфіденційності. Разом з тим, Організатор буде намагатися отримати від правонаступника гарантії того, що Персональні дані, передані йому в рамках Програми лояльності, використовуються виключно для цілей, які визначені в цій Політиці конфіденційності.

 

 • Організатор має право передавати Персональні дані про вас державним органам, на їхню законну вимогу, в тому числі у випадках, коли це необхідно для цілей оподаткування, ведення бухгалтерського обліку, податкової та статистичної звітності, а також в тих випадках, коли на це є достатня та належна законна підстава.

Обробники (Розпорядники) Персональних даних.

 • Організатор може, на свій власний розсуд, передавати Персональні дані, надані Вами, або зібраними Організатором в процесі реалізації Програми лояльності, компаніям, які діють та оброблюють Персональні дані від імені або за вказівками Організатора. Наприклад, це можуть бути компанії, які забезпечують технічне функціонування та технічну підтримку Веб-сайту або ж надають послуги з організації клієнтської підтримки Учасників Програми лояльності, а також ведення бухгалтерського та інших видів обліку в рамках здійснення Програми лояльності.

 

 • Організатор може передавати деякі ваші персональні дані компанії - посереднику ТОВ «Портмоне», для подальшої передачі мобільним операторам, тільки у разі якщо Учасник, з ціллю обміну накопичених Бонусів, забажає скористатися Винагородою, що пов’язана з поповненням рахунку для мобільного зв’язку.


 

ВАШІ ПРАВА

Організатор поважає права кожного Учасника, який приймає участь в Програмі лояльності, а тому вживає всі необхідні заходи для можливості реалізації прав Учасників.

Ви, в будь-який зручний для Вас момент, маєте можливість отримати доступ до Персональних даних, що були надані вами в рамках Програми лояльності та які обробляються Організатором в рамках реалізації Програми лояльності, зокрема ті, які зберігаються у вашому Обліковому записі. Скористатися цим правом ви можете надіславши нам запит зі словами «прошу надати доступ до моїх персональних даних» в порядку, визначеному цією Політикою конфіденційності. Під отриманням доступу до даних, мається на увазі надання Організатором, на вашу контактну електронну адресу, інформації щодо персональних даних, які оброблюються Організатором на момент отримання відповідного запиту.

Ви маєте право надіслати запит Організатору з вимогою видалити Персональні дані, які були Вами надані Організатору в рамках Програми лояльності, в порядку, визначеному цією Політикою конфіденційності. Отримавши від вас запит зі словами «прошу видалити всі мої персональні дані», Організатор зобов’язується видалити Персональні дані, за вашим запитом, в максимально розумні строки. Разом з цим, Ви усвідомлюєте, що отримання Організатором вашого запиту на видалення Персональних даних буде вважатися вашим добровільним волевиявленням припинити участь в Програмі лояльності.

Ви маєте право надіслати запит Організатору з вимогою призупинити на деякий час обробку Персональних даних, як для певних цілей, так і в цілому, в порядку, визначеному цією Політикою конфіденційності. Отримавши ваш запит зі словами «прошу призупини використання моїх персональних даних на строк (вказати строк), які оброблюються для наступних цілей: (вказати цілі)». Організатор зобов’язується призупинити обробку Персональних даних, за вашим запитом, в максимально розумні строки. Разом з цим, Ви усвідомлюєте, що отримання запиту на призупинення обробки Персональних даних, як для певних цілей, так і в цілому, є підставою для припинення Вашої подальшої участі в Програмі лояльності.

Ви маєте право подати скаргу до відповідних контролюючих органів України у випадку, коли Ви вважаєте, що Організатор здійснює обробку Персональних даних не у відповідності до Законодавства.

Якщо Персональні дані не є недостовірними, Ви маєте право пред'являти вмотивовану вимогу до Організатора щодо зміни своїх Персональних даних. Разом з тим, Ви гарантуєте, що всі Персональні дані, що були надані, надаються або ж будуть наданими Вами, є точними та достовірними.

Ви можете ознайомитися з інформацією щодо інших правам, які Вам надаються Законодавством в контексті обробки Персональних даних, в процесі реалізації Програми лояльності, в Законі України «Про захист персональних даних».

 СТРОК ЗБЕРІГАННЯ ТА ВИДАЛЕННЯ ДАНИХ

Персональні дані, надані Вами Організатору для можливості участі в Програмі лояльності, а також Персональні дані, зібрані Організатором в процесі реалізації Програми лояльності, зберігаються протягом строку вашої участі в Програмі лояльності. Після припинення вашої участі в Програмі лояльності, Організатор видаляє всі Персональні дані, надані Вами.

Організатор може здійснювати обробку деяких Персональних даних, наданих Вами Організатору для можливості участі в Програмі лояльності, а також персональні дані, зібрані Організатором в процесі реалізації Програми лояльності, коли це вимагається для реалізації зобов’язань, передбачених законодавством України, суб’єктом яких є Організатор, але не більше ніж протягом 5 (п’яти) років, з моменту припинення вашої участі в Програмі лояльності. Наприклад, це може стосуватися випадків, коли Організатор може використати Персональні дані для подачі, виконання або захисту від претензій або позовів, в рамках строку загальної позовної давності, або коли це необхідно для цілей оподаткування, ведення бухгалтерського обліку, а також податкової та статистичної звітності.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Організатор, враховуючи новітні розробки, вартість їх розробки та імплементації, контекст, об’єм, цілі обробки Персональних даних, а також ризики для фундаментальних прав та свобод фізичних осіб, зобов’язується докласти всіх зусиль для можливості реалізації організаційних та технічних заходів для забезпечення належного рівня захисту Персональних даних.

Де це можливо, Організатор застосовує технічні засоби для псевдонімізації та шифрування Персональних даних, для унеможливлення доступу до них неавторизованих осіб, витоку Персональних даних, несанкціонованого проникнення до відповідних баз даних або для унеможливлення зміни Персональних даних будь-яким незаконним способом.

Організатор робить все можливе для забезпечення конфіденційності, доступності, схоронності та гнучкості всіх інформаційних систем, в рамках яких зберігаються або оброблюються Персональні дані. Разом з тим, Організатор гарантує можливість відновлення швидкого доступу та доступності до Персональних даних у випадку настання будь-якого фізичного або технічного інциденту.

Організатор забезпечує постійний моніторинг та оцінювання рівня належності вжитих організаційних та технічних заходів, відповідно до вимог, які вимагаються Законодавством для забезпечення безпеки Персональних даних, зокрема, в контексті сучасних загроз приватності.

Окрім всього іншого, Організатор, з ціллю організації максимального захисту Персональних даних, розробив внутрішні документи, процедури та політики, з допомогою яких повинна регламентуватися обробка Персональних даних в рамках реалізації Програми лояльності.

Організатор максимально виважено підходить до питання надання доступу до Персональних даних своїм працівникам, а також всім іншим особам, які так чи інакше можуть приймати участь в організації та реалізації Програми лояльності. Всі працівники та особи, залучені до обробки Персональних даних, мають перед Організатором зобов’язання дотримуватися режиму конфіденційності інформації в рамках реалізації Програми лояльності.

 

 АВТОМАТИЧНИЙ ЗБІР ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

 

В процесі реалізації Програми лояльності, Організатор може збирати та/або використовувати певну інформацію за допомогою автоматичних засобів, зокрема таких як таких як файли «cookie» та системні файли.

 

Персональні дані, що можуть збиратися автоматично, Організатор використовує для покращення роботи Веб-сайту, реалізації Програми лояльності, а також для вчасного та оперативного надання Учасникам інформації стосовно Програми лояльності.

 

Використання файлів cookie.

 

Файли cookie - інформація у вигляді текстових або бінарних даних, отриманих від Веб-сайту на веб-сервері, що зберігається на браузері, який Учасник використовує в процесі користування Веб-сайтом.

 

Використання файлів cookie, наприклад, допомагає Організатору визначити, чи відвідував Учасник Веб-сайт раніше, а також коли Учасник це робив. Інформація, яка збирається через файли cookie, також дозволяє Організатору надіслати пропозиції щодо нових Винагород, на які Учасник може обміняти свої Бонуси.

 

Загалом, Організатор може використовувати наступні типи файлів cookie:

 • обов’язкові файли cookie;

 • статистичні файли cookie;

 • маркетингові файли cookie.

Обов’язкові файли cookie допомагають Організатору забезпечувати функціонування Веб-сайту в належному стані та без технічних перебоїв. Використання обов’язкових файлів cookie також надає можливість Учасникам безперебійно приймати участь в Програмі лояльності, зокрема накопичувати та використовувати Бонуси. Використання таких файлів дає Вам змогу користуватися Веб-сайтом належним чином.

Файли cookie можуть також використовуватися для цілей статистики та аналізу, що дозволяє з’ясувати, скільки користувачів відвідало Веб-сайт та відповідні сторінки Веб-сайту, які цих користувачів цікавили. Це допомагає покращити Веб-сайт в тій частині, яку найбільше відвідують користувачі, а також зрозуміти недоліки в роботі Веб-сайту, які потрібно усунути негайно.

Маркетингові файли cookie дають можливість зрозуміти ваші вподобання, в тому числі стосовно Винагород, які пропонуються на Веб-сайті, та підібрати Організатору найбільш релевантну інформацію, яка може цікавити Учасника в межах реалізації Програми лояльності, та яка може надсилатися у вигляді повідомлень, що можуть містити комерційну інформацію, в тому числі, пов’язану з Програмою лояльності.

Якщо ви не бажаєте, щоб файли cookie, які можуть містити Персональні дані про Вас, використовувалися Організатором, Ви можете скористатися функціоналом браузера, з допомогою якого Ви відвідуєте Веб-сайт, та налаштувати відповідні опції управління файлами cookie. Наприклад, налаштувати та забезпечити управління своїми файлами cookie на відповідному браузері, ви можете за наступними посиланнями:

Internet Explorer

https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Firefox

http://support.mozilla.org/en-US/kb/Cookies

Google Chrome;

http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647

Opera

https://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy

Safari

http://support.apple.com/kb/PH5042

Safari iOS (iPhone, iPad, iPod touch)

http://support.apple.com/kb/HT1677

 

Ви також маєте можливість налаштувати використання файлів cookie в «налаштуваннях» вашого пристрою, з допомогою якого ви отримуєте доступ та користуєтеся Веб-сайтом.

 

Використання системних файлів

 

В процесі користування Веб-сайтом, Організатор може автоматично збирати також деякі лог-файли, наприклад, такі як IP-адреса, тип оглядача, посилання / вихід сторінки та URL-адреси, кількість кліків та взаємодії з веб-сайтом, ім'я домену, цільові сторінки / вміст, переглянуті сторінки / вміст, ідентифікатор пристрою та місцезнаходження.

 

Під IP-адресою варто розуміти особливий̆ ідентифікатор, який певні електронні прилади використовують для ідентифікації та зв’язку один із одним у мережі Інтернет. Коли Учасник відвідує Веб-сайт, Організатор має можливість збирати інформацію про IP-адресу приладу, який Учасник використовує для зв’язку з мережею Інтернет.

 

В поєднанні з іншими даними, інформація, яка міститься в системних файлах, допомагає Організатору дізнатися, які сторінки є найбільш привабливими для наших відвідувачів. Системні файли також допомагають Організатору забезпечувати належну реалізацію Програми лояльності та функціонування Веб-сайту.

 

Файли cookie третіх осіб

 

В процесі користування Веб-сайтом, треті особи, наприклад такі як Google Analytics, можуть використовуватися файли cookie про вас для цілей аналітики та статистики. Google Analytics збирає інформацію про браузер, тип пристрою, моделі пристрою, місцезнаходження, країну, місто, дозвіл екрана (на мобільному), часу перебування на Сайті, мову, операційну систему, відвідані сторінки на Сайті та інше. Інформація, згенерована з допомогою cookie-файлів та системних файлів (в тому числі IP-адреса), може передаватися і зберігатися Google на серверах, що знаходяться за межами України (наприклад, в США). Google Analytics залучається Організатором з метою покращення роботи Веб-сайту, шляхом отримання, аналізу аналітичних даних, згенерованих Google Analytics.

 

ПОСИЛАННЯ НА ІНШІ ВЕБ-РЕСУРСИ

Організатор, забезпечуючи належну організацію та здійснення Програми лояльності, може розміщувати на Веб-сайті посилання на інші веб-ресурси, які функціонують незалежно від Веб-сайту. Разом з тим, оперування веб-ресурсами, посилання на які розміщуються на Веб-сайті, здійснюється іншими ніж Організатор особами, а тому Організатор не несе жодної відповідальності за функціонування ресурсів, які належать або які оперуються третіми особами. Організатор не відповідає за вміст цих веб-ресурсів, будь-які товари чи послуги, які можуть пропонуватися через ці веб-ресурси, або будь- яке інше їхнє використання.

В рамках цих веб-ресурсів можуть бути власні документи, які регламентують їхню діяльність, а також порядок обробки ними персональної інформації користувачів відповідних веб-ресурсів. Наполегливо радимо Вам ознайомитися з такими документами перед користуванням такими веб-ресурсами.

ВНЕСЕННЯ ЗМІН

Організатор, на власний розсуд може, час від часу, має право вносити зміни до цієї Політики конфіденційності, шляхом публікації змін на Веб-сайті. Організатор не має зобов’язань повідомляти вас про внесення змін до цієї Політики конфіденційності, окрім як публікувати їх на цьому Веб-сайті. Зміни до цієї Політики конфіденційності набирають чинності з дат їх опублікування на Веб-сайті. Кожен Учасник зобов’язується самостійно та регулярно перевіряти оновлення цієї Політики конфіденційності. Ви погоджуєтеся з тим, що продовжуючи участь в Програмі лояльності та надалі користуючись Веб-сайтом, ви приймаєте всі зміни, внесені до цієї Політики конфіденційності. Якщо ви не погоджуєтеся зі змінами до цієї Політики конфіденційності, Ви повинні припинити користуватися Веб-сайтом та припинити участь в Програмі лояльності, шляхом видалення свого Облікового запису.

ПОРЯДОК ПОДАЧІ ТА РОЗГЛЯДУ ЗАПИТІВ НА РЕАЛІЗАЦІЮ ПРАВ

Для можливості реалізації своїх прав, які передбачені цією Політикою конфіденційності та Законом України «Про захист персональних даних», ви маєте право звернутися до Організатора із відповідним запитом на електронну адресу privacy_feedback@ticketstravelnetwork.com. При цьому, ваш запит повинен бути надісланий вами особисто з адреси електронної пошти, яка надавалася вами в процесі створення Облікового запису, дотримуючись всіх умов, передбачених цією Політикою конфіденційності.

Ви підтверджуєте та погоджуєтеся з тим, що Організатор, для можливості верифікації особи, яка подає запит, може ставити Вам додаткові запитання. Разом з тим, варто зауважити, що Організатор не буде зобов’язаний реагувати на ваш запит, якщо він буде поданий не у відповідності з порядком та умовами, які визначені в цій Політиці конфіденційності, а також якщо особа, яка подає запит не буде верифікована.

Всі запити розглядаються Організатором в строки, визначені законодавством України.

СКАРГИ

У випадку, якщо у Вас виникне необхідність у зверненні до Організатора у вигляді скарги щодо обробки ваших Персональних даних, Ви можете звертатися за наступною електронною адресою privacy_feedback@ticketstravelnetwork.com або ж за номером телефону +38 044 379 28 75.

Всі скарги розглядаються Організатором в строки, визначені законодавством України.

ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

Користуючись Веб-сайтом, Ви погоджуєтеся з цією Політикою конфіденційності та всіма умовами щодо обробки ваших Персональних даних, які в цій Політиці конфіденційності передбачені.

Ця Політика конфіденційності викладена на Веб-сайті в редакції від 17 грудня 2020 року. Усі оновлення, зміни та доповнення до цієї Політики конфіденційності будуть опубліковані на цій сторінці.