Правила Програми лояльності EximBonus

 • Визначення та терміни
  • EximBonus - це Програма лояльності (далі - «Програма»), згідно з якою, на основі даних Правил, Учасник накопичує Бонуси, які може обмінювати на Винагороди Програми на Веб-сайті Програми. Програма діє на території України.

  • Банк – публічне акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний банк України».

  • Організатор - компанія «ECOPAY LLC», зареєстрована згідно із законодавством Латвійської Республіки (місцезнаходження: Бабітський край, Бабітская волость, Дзілнусіемс, «Джури», LV-2107).

  • Учасник - фізична особа, якій на момент реєстрації у Програмі виповнилося 18 років, і яка є держателем платіжної картки Visa, емітованої Укрєксімбанком. До участі в Програмі допускаються громадяни України, які мають реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний код).

  • Партнер - компанія, яка надає можливість Учасникам Програми, на умовах цих Правил, обмінювати Бонуси на Винагороди. Перелік Партнерів Програми надається Учасникам на Веб-сайті Програми. Перелік Партнерів Програми може бути змінений Організатором без попереднього повідомлення Учасників.

  • Винагорода - товари, послуги, знижки та інші привілеї, які внесені до переліку Винагород на момент обміну бонусів на Винагороди. Перелік Винагород розміщується на Веб-сайті Програми. Організатор має право вносити зміни до переліку Винагород без попереднього повідомлення Учасників.

  • Бонуси - розрахункові одиниці, які нараховуються Банком на персональний Обліковий запис Учасника відповідно до умов Програми в результаті здійснення Учасником платіжних операцій по картці, яка бере участь у Програмі. Бонуси не є грошовою одиницею або платіжним засобом відповідно до законодавства України, і не можуть бути обміняні на гроші.

  • Обліковий запис Учасника - персональний рахунок лояльності кожного Учасника Програми, ведення якого здійснюється Організатором та який містить інформацію про нараховані, списані та анульовані бонуси.

  • Веб-сайт - bonus.eximb.com це сукупність логічно пов'язаної гіпертекстової інформації, оформленої у вигляді окремих сторінок і доступної в мережі Інтернет (далі - Веб-сайт).

  • Bonusback - сервіс, який дає можливість Учасникам Програми отримати Бонуси за покупки здійснені в інтернет-магазинах.
  • Основною мовою Правил Программи та Веб-сайту є українська мова, яка має переважну силу над іншими редакціями, доступними на Веб-сайті.

 • Загальні положення
   • Особа, яка зареєструвалася у Програмі, вважається такою, що ознайомилася і погодилася з її Правилами та Умовами.

   • Організатор залишає за собою право змінювати (повністю або частково) або припиняти дію Програми в будь-який час без попереднього повідомлення. Зміни можуть стосуватися Правил Програми, умов участі, кількості Бонусів, які необхідні для Винагороди, терміну дії бонусів та інше. Ці Правила визначають умови участі у Програмі і вимоги до її Учасників та інших сторін.

   • Участь у Програмі є індивідуальною. Тільки фізичні особи можуть брати участь у Програмі. Кожен Учасник може мати тільки один Обліковий запис. Юридичні особи не можуть брати участь у Програмі.

   • Погоджуючись з даними Правилами Учасник Програми дає згоду на обробку своїх персональних даних на Веб-сайті Програми. Під обробкою персональних даних слід розуміти «будь-яка дія або сукупність дій, скоєних в інформаційній системі Програми, пов'язаних зі збором, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптацією, зміною, поновленням, використанням і поширенням, видаленням відомостей про фізичну особу».

   • Організатор при передачі винагороди Учаснику виступає податковим агентом у розумінні ПКУ, утримує і перераховує до бюджету податки і збори в порядку, передбаченому податковим законодавством України з винагороди. Організатор не несе відповідальність за сплату Учасником податків, не пов'язаних з передачею винагороди Організатором. Кожен Учасник самостійно несе відповідальність за свій сукупний дохід.

   • Для проведення Програми Організатор зберігає за собою право залучати третіх осіб.

   • Для обміну Бонусів на Винагороди Учаснику необхідно надати свою згоду на отримання винагород шляхом заповнення форми “Згода”, яка знаходиться у розділі Мій профіль.

   • Організатор зберігає за собою право відмовити в участі будь-якій особі, яка не дотримується Правил та Умов Програми.

   • Організатор зберігає за собою право тимчасово заблокувати Обліковий запис Учасника, у разі якщо виникли підозри на шахрайську діяльність або виявлено підозрілу поведінку.

   • Участь у Програмі може бути припинено за таких умов:

    - якщо Учасник не дотримується Правил та Умов Програми;

    - за власним бажанням Учасника (за попереднім повідомленням шляхом заповнення прямої форми на Веб-сайті Програми);

    - у разі припинення діяльності Програми.

   • За умови припинення участі в Програмі всі накопичені Бонуси анулюються.

   • Організатор забезпечує розміщення діючої версії Правил Програми на Веб-сайті Програми.

   • Деталізацію нарахованих і конвертованих Бонусів, а також баланс рахунку лояльності Учасник може отримати на особистій сторінці на Веб-сайті Програми.

 • Умови участі у Програмі
   • Учасником Програми є Клієнт Банку, який: є держатель платіжної картки Visa Classic, Visa Gold, Visa Platinum, Visa Infinite (про можливість участі платіжної картки в Програмі можна дізнатися в Банку), емітованої Банком; здійснив не менше однієї операції за розрахунком у торгово-сервісній мережі та/або в мережі Інтернет за допомогою платіжної картки Visa Classic, Visa Gold, Visa Platinum, Visa Infinite, емітованої Банком; зареєструвався на Веб-сайті Програми; ознайомився та прийняв Правила Програми.

   • Реєстрація у Програмі здійснюється на Веб-сайті Програми шляхом створення Облікового запису Учасника, ідентифікатором якого є адреса електронної пошти Учасника (далі - «Ідентифікатор»).

   • До участі в Програмі допускаються громадяни України, які мають реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний код).

 • Права Учасників
   • Після реєстрації у Програмі на умовах цих Правил Учасник має право здійснювати обмін бонусів на Винагороди.

   • Учасник має право доступу до інформації про нараховані та списані бонуси з Облікового запису, а також у будь-який момент перевірити залишок бонусів на балансі у своєму Обліковому записі.

   • Учасник має право погодитися або відмовитися від отримання новин, інформаційних та/або рекламних розсилок Програми, що вказується Учасником у Реєстраційній формі.

   • Учасник несе відповідальність за своєчасне інформування Організатора про зміну своїх контактних даних, необхідних для надання інформації про Програму та отримання Винагород.

   • Учасник має право додавати до свого Облікового запису інші платіжні картки, які беруть участь у Програмі, для спільного накопичення бонусів на один Обліковий запис при оплаті кожною з доданих карток. Власниками таких платіжних карток може бути як сам Учасник, так і члени його сім'ї. До одного Облікового запису може бути додано не більше 5-ти платіжних карток. При виключенні платіжної картки, накопичені по такій картці Бонуси залишаються на Обліковому записі, до якого була прикріплена картка.

 • Нарахування Бонусів
    • Бонуси нараховуються за оплати товарів і послуг, які здійснюються у торгово-сервісних мережах України і за її межами, в т.ч. в мережі Інтернет, і оплачені карткою Visa від Укрексімбанку, за формулою:

     - для карти Visa Classic - ставка 2% від суми оплати, застосовується до оплат на загальну суму до 15 000 грн в поточному місяці; до всіх наступних оплат в цьому місяці застосовується ставка 1% від суми оплати;

     - для карти Visa Gold - ставка 3% від суми оплати, застосовується до оплат на загальну суму до 18 000 грн в поточному місяці; до всіх наступних оплат в цьому місяці застосовується ставка 1% від суми оплати;

     - для карти Visa Platinum - ставка 5% від суми оплати, застосовується до оплат на загальну суму до 20 000 грн в поточному місяці; до всіх наступних оплат в цьому місяці застосовується ставка 1,2% від суми оплати;

     для карти Visa Infinite - ставка 7% від суми оплати, застосовується до оплат на загальну суму до 25 000 грн в поточному місяці; до всіх наступних оплат в цьому місяці застосовується ставка 1,5% від суми оплати.

    • В разі перевищення лімітів, вказаних в пункті 5.1, в рамках здійснення одноразової покупки (а також покупки здійсненої до застосування пониженої ставки нарахування бонусів) в торгово-сервісних мережах України і за її межами, в т.ч. в мережі Інтернет, і оплачені карткою Visa від Укрексімбанку, бонуси нараховуються за наступною формулою:

     - для картки Visa Classic - ставка 1,5% від суми оплати, застосовується до одноразової оплати (а також оплати здійсненої до застосування пониженої ставки нарахування бонусів) на суму понад 15 000 грн в поточному місяці; до всіх наступних оплат в цьому місяці застосовується ставка 1% від суми оплати;

     - для картки Visa Gold - ставка 2% від суми оплати, застосовується до одноразової оплати (а також оплати здійсненої до застосування пониженої ставки нарахування бонусів) на суму понад 18 000 грн в поточному місяці; до всіх наступних оплат в цьому місяці застосовується ставка 1% від суми оплати;

     - для картки Visa Platinum - ставка 2,5% від суми оплати, застосовується до одноразової оплати (а також оплати здійсненої до застосування пониженої ставки нарахування бонусів) на суму понад 20 000 грн в поточному місяці; до всіх наступних оплат в цьому місяці застосовується ставка 1,2% від суми оплати;

     - для картки Visa Infinite - ставка 3% від суми оплати, застосовується до одноразової оплати (а також оплати здійсненої до застосування пониженої ставки нарахування бонусів) на суму понад 25 000 грн в поточному місяці; до всіх наступних оплат в цьому місяці застосовується ставка 1,5% від суми оплати.

    • Бонуси нараховуються всім власникам карток Visa Classic, Visa Gold, Visa Platinum, Visa Infinite емітованих Банком, з моменту реєстрації на Веб-сайті.

    • Під час рекламних кампаній, спеціальних акцій і пропозицій від Організатора Програми, Банка чи Партнерів Програми можуть нараховуватися додаткові Бонуси. Правила, що стосуються нарахування додаткових бонусів, повідомляються окремо разом з умовами таких рекламних кампаній, спеціальних акцій та пропозицій.

    • Бонуси не нараховуються за:

     МСС Назва Опис
     1 4214 Агентства з автотранспортних перевезень, місцеві/далекі автовантажні перевезення, компанії з переїзду і зберігання, місцева доставка Місцеві та далекі автовантажоперевезення, які можуть також надавати чи не надавати послуги зі зберігання.
     2 4829 Грошові перекази Операція, при якій кошти доставляються або стають доступними людині в місці, відмінному від місця, де проводиться переказ грошей. Ці операції включають безособові операції, наприклад, що просуваються Інтернетом.
     3 6012 Фінансові установи - торгівля та послуги Для торгових покупок або послуг, що надаються фінансовими інститутами. Подібні покупки або послуги можуть включати чеки та інші фінансові товари, товари для просування, позики, оплати за довідки (послуги-поради). Для безпеки оплати послуг маклерських транзакцій, або інших подібних витрат використовують МСС 6211. Для готівкової видачі в банкоматах використовують МСС 6011.
     4 7995
     9754
     Азартні ігри, Собачі гонки, Державна лотерея Розміщення ставок, купівля квитка лотереї, комерційні ігри при польоті, або покупці жетонів (фішок) або інших інструментів замість готівки, товарів, або послуг, що стосуються азартних ігор, установ типу казино, іподромів, карткових будинків, авіаліній, і т.д.
     5 7800
     7801
     7802
     Державна лотерея (тільки США)
     Азартні ігри в інтернеті (тільки США)
     Кінські/собачі перегони (тільки США)
     Торговці, які отримали ліцензію відповідно до чинного законодавства чи правил, щоб управляти системою або платформою інтернет-азартних ігор, які приймають розміщення ставок чи для проведення кінських, собачих перегонів або парі-мутула, або в обох випадках. Розваги.
     6 4815 МастерФон телефонні послуги Використовується для оплати щомісячних телефонних рахунків за телефонні послуги МастерКард МастерФон.
     7 5933 Ломбарди Торговці, які надають гроші в обмін на персональну власність. Ломбарди можуть у випадку неплатежу позики продавати власність широкому загалу. Власність, залишена в ломбарді, може бути у вигляді коштовностей, годинників, музичного інструменту, велосипедів, меблів, монет, камери і фотографічного обладнання.
     8 6010
     6011
     Фінансові інститути - зняття готівки вручну чи автоматично Грошові виплати в банкоматах, що належать, орендованих, контрольованих або спонсорованих банками, заощадженнями та позиками, заощадженнями та кредитними спілками.
     9 6022
     6023
     6025
     6026
     6028
     6529
     6530
     6531
     Фінансові установи Financial Institution (RCL Internal), State Banks (RCL Internal), National Banks (RCL Internal), National Banks Non Federal (RCL Internal), Unincorporated Private Banks; Remote Stored Value Load - Фінансові організації; Фінансові установи (Remote Stored Value Load - Продавець); Оплата послуг – грошові перекази Може бути використаний як внутрішній код якоїсь організації.
     10 6050
     6051
     Фінансові установи - квазі-кеш
     Не-фінансові інститути - іноземна валюта, грошові перекази (що не передаються), дорожні чеки, квазі-кеш
     Купівля грошових чеків, іноземної валюти, грошових замовлень, або використання платіжних карток для відкриття депозитного рахунку в нефінансових інститутах або фінансових установах. Будь-яка комісія, що стягується за покупки таких квазі-кеш інструментів (майже готівки) і включається в загальну суму транзакцій.
     11 6211
     6381
     6399
     6611
     6760
     Цінні папери - Брокери / Дилери
     Страхові премії, страхування - ніде більше не класифіковані
     Переплата (авансові платежі)
     Оплати, що стягуються торговими точками, які продають, купують брокерські цінні папери, товари та загальні фонди. Страхові премії, страхування - ніде більше не класифіковані. Переплата (авансові платежі).
     12 6532
     6533
     Платіжна операція - фінансова установа
     Платіжна операція - продавець
     Переказ коштів з карт MasterCard на рахунок MasterCard. Внутрішні платежі в Бразилії за допомогою купона («CARNE») в регіоні Латинської Америки та Карибського басейну.
     13 6534
     6536
     6537
     6538
     Грошовий переказ - фінансова установа, грошові перекази MasterCard MoneySend - всередині країни, між країнами і грошові перекази MasterCard MoneySend Funding Платіжні операції MoneySend всередині країн та між країнами.
     Транзакції MoneySend Funding, в яких власник карти використовує карту MasterCard для фінансування транзакції MoneySend Payment Transaction.
     14 6540 Нефінансові установи - Stored Value Card Purchase / Load Цей MCC використовуэться для початкової покупки та/або будь-якого подальшого перезавантаження карт зі збереженою цінністю (включаючи картки Visa Prepaid), що відбуваються в нефінансових установах.
     15 7273 Знайомства Послуги знайомств і ескорту, в тому числі через комп'ютери, особисті відео і сервіси знайомств.
     16 7276
     7277
     Служба податкової підготовки
     Борги, шлюб, особисті питання - консультування
     Оплата послуг підготовки декларації з податку на прибуток без аудиту, бухгалтерського обліку або бухгалтерських послуг, або різноманітних консультаційних послуг, такі як консультування з питань заборгованості та фінансів, консультування з питань шлюбу, консультування з питань сім'ї, консультування з питань зловживання алкоголем і наркотиками та інші особисті консультації.
     17 7321
     7322
     Агентства по складанню звітів споживчих боргів, Агентства стягнення боргів Послуги підприємців, які спеціалізуються на складанні звітів з споживчих боргів, які проводять розслідування у цій галузі, які надають послуги центру обміну інформацією, і інший споріднений сервіс.
     18 7372 Программирование, обработка данных, интегрированные системы, дизайн Послуги програмного сервісу, комп'ютерного дизайну, обробка баз даних на основі контракту або безпосередньої оплати. Деякі можуть надавати послуги по дизайну ПО, системної модифікації, введення даних і їх обробка. Тренування користувачів.
     19 7389 Бізнес послуги - ніде більше не класифіковані Організації, що займаються, головним чином, наданням бізнес-послуг, які не класифікуються в інших місцях, такі як облігації, оформлення послуг, лекційні бюро, нотаріуси, знаки розпису, ораторські бюро, служби пом'якшення води та аукціонні послуги на комісію або платню. Аукціони уживаних автомобілів та сільськогосподарських товарів, таких як худоба та продукція, класифікуються в оптовій торгівлі.
     20 7511 Стоянка вантажного транспорту Бізнес послуги
     21 8398 Організації благодійні та громадські служби Благодійні (не політичні організації), громадські організації з наданням послуг адвокатськими організаціями, громадськими організаціями та агенціями здоров'я.
     22 8641 Асоціації - цивільні, соціальні та братські Асоціації, які беруть участь в цивільних, соціальних або братських асоціаціях, включаючи асоціації і клуби, бізнес-клуби, спільноти, соціальні клуби, організації ветеранів, і молодіжні асоціації. Діяльність цих груп може включати політичний збір коштів.
     23 8651 Організації політичні Членські організації, які представляють інтереси національних державних або місцевих політичних партій чи кандидатів, включаючи політичні групи, спеціально організовані для того, щоб збільшити фонди політичної партії або індивідуального кандидата.
     24 8661 Організації релігійні Релігійні організації, які надають релігійне навчання або вивчення, і релігійні дійства. Приклади - церкви, жіночі монастирі, монастирі, мечеті, святині, синагоги і храми.
     25 8675 Автомобільні асоціації Автомобільні асоціації та клуби. Забезпечують членів спеціальними послугами типу інформації про подорожі та умов на дорогах, карт і гідів, і спеціальних ставок по оплаті в ресторанах, готелях і агентствах оренди авто. Ці торговці часто вимагають щорічну плату за членство.
     26 8699 Організації або членства, які раніше ніде не класифікувалися Організації або асоціації, які не описані іншим, більш визначеним MCC. Включає історичні клуби, профспілки, клуби поезії, художні ради, асоціації співволодіння або оренди.
     27 9222 Штрафи Урядові установи, які керують і обробляють місцеві, державні і федеральні стягнення і штрафи.
     28 9223 Застава та платіжні зобов'язання Торговці, які відправляють заставу поштою до системи суду, щоб застрахуватися від появи залучених приватних осіб.
     29 9311 Податкові платежі Місцеві, державні, і федеральні об'єкти, які беруть участь у фінансовому управлінні і оподаткуванні, включаючи збір податків і штрафів. Вони включають митне бюро і Держмитком.
     30 9399 Урядові послуги, які ніде більше не класифіковані Оплата послуг підтримки уряду, такі як послуги управління персоналом, ревізії, придбання і послуги управління будівлі, якщо вони не описані іншим, більш визначеним MCC. Приклад: цивільні комісії з прав і повноважень державної служби, офіси бухгалтерського обліку державного управління, офіси загальних послуг, урядові агентства поставки, поліцію, пожежників, автоінспекції, національні, державні і міські парки.
     31 9401 i-purchasing pilot Державні послуги
     32 9405 Внутрішньоурядові закупи - тільки уряд (США) Угоди між урядовими установами, відділами або агентствами, які беруть участь у внутрішньоурядових програмах переміщення (IGOTS).
     33 9411 Платежі по державній позиці Державні послуги
     34 9950 Покупки всередині компанії Оплата внутрішніх переведень товарів та послуг між підрозділами.
     35 9999 Невідома категорія Код використовується для операцій з невизначеною категорією.

     *основною мовою таблиці є англійська мова, яка має переважну силу над іншими редакціями, доступними на Веб-сайті

    • Банк має право розширити вищевказаний перелік винятків. Внесення змін до цього переліку не призведе до анулювання або списання нарахованих раніше Бонусів (окрім випадків, коли нарахування Бонусів відбулося внаслідок повного або часткового повернення товарів/послуг, обману, шахрайства, іншої умисної дії або помилки інформаційних систем Організатора). У разі виникнення помилок (невірно нараховані/зняті Бонуси і т.д.) Організатор Програми зберігає за собою право вносити необхідні корективи до балансу Учасника Програми.

    • Кількість бонусів, які нараховуються Учаснику за здійснення платіжної операції, залежить від умов і обмежень по нарахуванню Бонусів, встановлених Банком.

    • Обмеження по нарахуванню бонусів:

     Код категорії продавця (MCC) Назва Опис Обмеження
     1 4011 Залізниці - перевезення вантажів Залізниці, що займаються транспортуванням вантажів. Ставка 0,5% від суми оплати
     2 4111 Транспортування - приміські та локальні сезонні транспортні засоби, включаючи електрички Постачальники місцевих і локальних пасажирських перевезень за звичайними маршрутами і з регулярним графіком, включаючи сезонні залізничні перевезення Ставка 0,5% від суми оплати
     3 4112 Пасажирські залізничні перевезення Залізниці, які в основному надають послуги з перевезення пасажирів на довгі відстані. Такі залізні дороги можуть надавати чи не надавати нічліг в поїзді протягом тривалих поїздок Ставка 0,5% від суми оплати
     4 4131 Автобусні лінії Послуги пасажирського транспорту, які працюють за регулярним графіком за заздалегідь визначеними маршрутами Ставка 0,5% від суми оплати
     5 4812 Телекомунікаційне обладнання, включаючи продаж телефонів. Торгові точки, які продають телекомунікаційне обладнання, таке, як телефони, факси, пейджери, мобільні телефони та інше обладнання, що відноситься до телекомунікацій. Ставка 0,5% від суми оплати
     6 4813 Торгові точки телеком клавішного введення, що пропонують поодинокі локальні і далекі телефонні дзвінки, використовуючи центральний номер доступу без розмови з оператором і використовуючи код доступу Провайдери телекомунікаційних послуг, включаючи локальні і дальні телефонні дзвінки, використовуючи клавішне введення за допомогою центрального номера доступу. Ставка 0,5% від суми оплати
     7 4814 Дзвінки з використанням телефонів, що зчитують магнітну стрічку Провайдери телекомунікаційних послуг, включаючи локальні і дальні телефонні дзвінки, за допомогою використання телефонів, що зчитують магнітну стрічку. Ставка 0,5% від суми оплати
     8 4215 Послуги кур'єра - повітрям і землею, агентство з відправки вантажів Торгові точки, що займаються доставкою особисто адресованих листів, посилок і бандеролей. Ставка 0,5% від суми оплати
     9 4816 Комп'ютерна мережа / інформаційні послуги Провайдери комп'ютерної мережі, інформаційних послуг і іншого оперативного обслуговування, такого, як електронна дошка оголошень, e-mail або доступ в Інтернет. Ставка 0,5% від суми оплати
     10 4900 Комунальні послуги - електрику, газ, санітарія, вода Пряме формування, передача, або поширення електричної або газової енергії, послуги з установки системи водопостачання, або збір і видалення відходів Ставка 0,5% від суми оплати
     11 5399 Різні товари загального призначення Дрібні торгові точки і магазини середньої ланки з широким асортиментом товарів в різних секціях з окремими касами. Тут торгують одягом, текстильною і залізними товарами, посудом, побутовими речами, електроприладами, меблями і косметикою. Такі торгові точки надають знижки або відпускають товари в кредит, здійснюють доставку покупок і продаж зі складів. Магазини різних товарів загального призначення пропонують асортимент товарів, як і універмаг, але в набагато меншому обсязі. Ставка 0,5% від суми оплати
     12 5960 Прямий маркетинг - послуги зі страхування Торгові точки, які продають страхові послуги через пряму поштову розсилку, накладні виписки по рахунках, а також журнали або телевізійні оголошення, всі які включають або безкоштовний номер телефону, або адресу, або веб-сайт, на який потенційні клієнти можуть відповісти. Пропоновані страхові послуги можуть включати всі форми страхування життя, страхування від страхового відшкодування (додаткове покриття, зазвичай оплачуване безпосередньо споживачеві), страхування від випадкової смерті і поділу, страхування по кредитних картах, в яких непогашений залишок застрахований від смерті, інвалідності або страхування по безробіттю, і медична страховка для мандрівників. Продажі можуть бути направлені на спеціальні групи, такі як ветерани, пенсіонери, вчителі в школах або члени певних організацій. Білінг страхових премій зазвичай відбувається в періодичних (щомісячних, щоквартальних або річних) внесках і триває до тих пір, поки не буде скасований власником картки або страховою компанією. Ще одна загальна особливість - безкоштовний пробний період в 60 або 90 днів з виставленням рахунку першої партії після закінчення пробного періоду. Ставка 0,5% від суми оплати
     13 5999 Різні магазини і спеціальні роздрібні магазини Роздрібні торгові точки, які продають унікальні або спеціалізовані товари, які не потрапляють ні під який МСС опис. Прикладами можуть бути спеціальні магазини, які торгують картами й атласами, боєприпасами, льодом, дистильованою водою, аксесуарами для магії, вечірок, краси, і т.п. речі. Ставка 0,5% від суми оплати
     14 5968 Прямий маркетинг - торгові точки підписки Торгові точки, які продають товари або послуги по прямій пошті. Такі торговці можуть пропонувати серію товарів (таких, як одна книга на місяць, на рік) або річне повторення (заміна на новий товар або продовження терміну по цьому товару) якогось окремого товару. Виписується рахунок з карткового рахунку держателя карти за сервіс протягом тривалого періоду часу (раз на місяць або раз на рік). Сервіс триває або поки не закінчиться термін дії карти, або поки договір не буде розірваний клієнтом. Цей МСС включає в себе послуги розсилки пошти, журналів і газет, аудіо клуби, продаж касет, СD, відеокасет, DVD, колекційні речі (монети, листівки, книги і т. Д.) Ставка 0,5% від суми оплати
     15 6300 Продаж страхування, гарантоване розміщення, премії Роздрібні торгові точки, які продають всі види полісів особистого і ділового страхування, включаючи страхування автомобіля, життя, здоров'я, медичне і стоматологічне, для власників будинків і орендарів, майнових інтересів, від повеней, землетрусів. Ставка 0,5% від суми оплати
     16 7299 Інший сервіс Точки, які не потрапили в жодну категорію МСС. Приклади таких точок включають в себе послуги доглядальниць, покоївок, готелів для собак, агентів з продажу нерухомісті, брокерів, боді-пірсинг і татуаж, очищення організму водою. Ставка 0,5% від суми оплати
     17 7399 Бізнес послуги - ніде більше не класифіковані Торговці, які надають комерційні та торгівельні послуги, які зазвичай не вважаються професіями. Цей MCC повинен використовуватися тільки в тому випадку, якщо інший більш специфічний MCC не описує бізнес продавця. Приклади таких бізнес-послуг включають в себе видавничі компанії, компанії з організації конференцій, планувальники зустрічей, семінари, слюсарі, послуги пошти та упаковки (включаючи продаж марок), послуги повідомлень і пейджинга, а також послуги з управління відходами. Ставка 0,5% від суми оплати
     18 7311 Рекламні послуги Підприємства, що виготовляють рекламні послуги (реєстрацію авторських прав, виготовлення графіки, зовнішньої реклами та інша творча робота), а також розміщення реклами в газетах, радіо і телебачення або інші способи реклами клієнта на підставі договору з ним або за окрему плату. Ставка 0,5% від суми оплати
     19 7994 Галереї / установи з відеоігорами Торговці, які використовують монетні автомати для розваги, включаючи галереї відео гри, які зазвичай розташовуються в торгових центрах. Інші апарати, з якими можуть працювати торговці, включаючи музичні автомати, пінбол машини, слот машини, механічні гри і кабіни миттєвого фото. Ставка 0,5% від суми оплати
     20 8299 Послуги догляду за дітьми Торговці, які надають послуги з догляду за дітьми включаючи нянь, дитячі садки і центри турботи протягом дня. В основному догляд за дітьми дитячого і дошкільного, але також можуть доглядати за дітьми більш старшого віку, з проведенням або без проведення навчальних програм. Ставка 0,5% від суми оплати
     21 8999 Професійні послуги, ніде які раніше не класифікувалися Торговці, які беруть участь в традиційних "професіях", які пропонують високо спеціалізовані послуги, і часто вимагають, щоб службовці отримали просунуту або спеціалізовану освіту, або навчання для забезпечення послуги. Наприклад, брокери, дослідницькі фірми, фінансові планувальники, графічні проектувальники, стенографістки суду, оцінювачі нерухомості, аукціони. Ставка 0,5% від суми оплати
     22 9402 Поштові послуги - тільки уряд Урядові пошти, включаючи місцеві поштові відділення. Послуги, які включають прийняття і обробку посилок і пошти для відправки, продаж поштових марок і послугу спеціальної відправки поштою. Ставка 0,5% від суми оплати

     *основною мовою таблиці є англійська мова, яка має переважну силу над іншими редакціями, доступними на Веб-сайті

    • Кількість бонусів, які нараховуються Учаснику округлюються до сотих в меншу сторону. При цьому на своєму балансі Учасник зможе бачити тільки ціле число. Наступні нараховані бонуси будуть сумуватись з попереднім балансом з урахуванням його сотої частки.

    • Обміну на винагороди підлягає тільки ціла сума бонусів без десятих.

    • Бонуси нараховуються протягом 30 календарних днів від дати проведення Платіжною системою розрахунку з Банком.

    • Нарахування бонусів за транзакції, проведені за кордоном, здійснюється по округленому курсу Платіжної системи, який діє на момент проведення Платіжною системою розрахунку з банком.
    • З Облікового запису Учасника підлягають списанню Бонуси (баланс Облікового запису Учасника зменшується), раніше нараховані за платіжні операції, у разі повного або часткового повернення на картковий рахунок Учасника оплати за товари/роботи/послуги за такою платіжною операцією. Тобто, у разі повернення Учасником придбаного раніше товару/робіт/послуг, нараховані за оплату цього товару/робіт/послуг Бонуси підлягають списанню з Облікового запису Учасника.

    • Банк та/або Організатор можуть зупинити нарахування Бонусів, списати Бонуси з Облікового запису Учасника або заборонити їх обмін на Винагороди у наступних випадках: Організатор та/або Банк має обґрунтовані підозри щодо шахрайства або іншої неправомірної поведінки щодо участі у Програмі; Учасник не дотримується будь-яких положень Правил Програми.

    • У будь-якому з наведених у пункті 5.14 випадків, тривалість і умови заходів будуть визначені Організатором та/або Банком, з огляду на необхідні заходи для захисту та ефективного функціонування Програми.

 • Порядок обміну Бонусів
   • Кожен Учасник Програми має свій персональний Обліковий запис для накопичення Бонусів.

   • Термін дії Бонусів - 1 рік з моменту нарахування їх на персональний рахунок Учасника Програми. При обміні Бонуси списуються у хронологічному порядку від найбільш ранніх до більш пізніх.

   • Банк та Організатор Програми визначають кількість Бонусів, які підлягають списанню з Облікового запису Учасника в момент обміну Бонусів на Винагороди. Бонуси підлягають обміну на Винагороди тільки в межах залишку Бонусів на Обліковому записі Учасника.

   • Бонуси підлягають обміну на Винагороди тільки в межах залишку Бонусів на Обліковому записі Учасника.

   • Учасник може обміняти Бонуси виключно на ті Винагороди, які є на момент обміну в переліку Винагород на Веб-сайті Програми.

   • Якщо у результаті повернення, списання, анулювання Бонусів, скасування платіжних операцій, або внаслідок інших причин, Учасник обміняв на Винагороди більше Бонусів, ніж доступно у результаті перерахунку Бонусів, кількість надмірно витрачених Бонусів має бути повернуто з Бонусів, які будуть нараховані у майбутньому.

   • У момент обміну на Винагороди Бонуси у відповідному розмірі підлягають списанню з Облікового запису Учасника і не можуть бути повернуті назад на Обліковий запис Учасника у майбутньому, окрім випадків, передбачених цими Правилами.

   • Обрані Учасником Винагороди або право на їх отримання, передаються Учаснику засобами електронного зв'язку (електронним листом або смс-повідомленням) в залежності від формату Винагороди Партнера Програми.

   • Терміни передачі Винагороди Учаснику залежать від умов Партнера Програми, і доступні Учасникам на Веб-сайті Програми на сторінках замовлення Винагороди.

   • Винагорода, отримана Учасником в обмін на Бонуси, обміну або поверненню не підлягає.

   • Встановлено максимальну суму обміну Бонусів на поповнення рахунку мобільного телефону, які здійснюються з одного Облікового запису протягом 30 днів - 1000 Бонусів.

   • Учасник може замовити номер у готелі, авіаквиток, тур, трансфер та круїз з використанням тільки накоплених Бонусів або з використанням часткової оплати грошовими коштами.

   • Встановлено мінімальну кількість Бонусів для часткової оплати - 300 Бонусів.

   • Бронювання готелів і покупка авіаквитків повністю або частково придбаних за Бонуси поверненню та обміну не підлягають.

   • Часткову оплату грошовими коштами Учасник може здійснити виключно платіжною карткою яка приймає участь у Програмі, а саме Visa Classic, Visa Gold, Visa Platinum, Visa Infinite.

   • Учасник повинен негайно повідомити Організатора про будь-які виявлені недоліки якості/кількості Винагород або про випадок, коли Винагорода не відповідає замовленню, обраному Учасником. Недоліком вважається невідповідність номіналу/торгової мережі/терміну дії отриманої та замовленої Винагороди. Якщо Учасник протягом 4 робочих годин після отримання Винагороди не заявив про виявлені пошкодження, недоліки, невідповідності і прийняв Винагороду, вважається, що Учасник належним чином отримав Винагороду і Бонуси, які обмінювали на цю Винагороду, не підлягають поверненню Учаснику, а майбутні претензії Учасника щодо такої Винагороди не приймаються.

   • Організатор не несе відповідальність за втрату Учасником Винагороди, несанкціоноване копіювання або крадіжку Винагород, отриманих Учасником. Загублені Винагороди відновленню не підлягають.

   • Бонуси не є і не можуть бути засобами оплати, будь-яким видом валюти чи цінного паперу.

   • Бонуси не є грошима, не прирівнюються до них, та ні за яких обставин не можуть бути переведені у готівку.

   • Організатор залишає за собою право на внесення змін до Переліку Винагород (таких як кількість Винагород, доступних для обміну, або вид доступних Винагород) без попереднього повідомлення Учасників про такі зміни.

   • Благодійний внесок, на який Учасник Програми обміняв свої Бонуси, не може бути застосований у контексті статті 166.1 ПКУ, а саме: “166.1. Право платника податку на податкову знижку. 166.1.1. Платник податку має право на податкову знижку за наслідками звітного податкового року; 166.1.2. підстави для нарахування податкової знижки із зазначенням конкретних сум відображаються платником податку у річній податковій декларації, яка подається по 31 грудня включно наступного за звітним податкового року.” та у контексті статті 166.3.2 ПКУ: “166.3.2. Платник податку має право включити до податкової знижки у зменшення оподатковуваного доходу платника податку за наслідками звітного податкового року, визначеного з урахуванням положень пункту 164.6 статті 164 цього Кодексу суму коштів або вартість майна, перерахованих (переданих) платником податку у вигляді пожертвувань або благодійних внесків неприбутковим організаціям, які на дату перерахування (передачі) таких коштів та майна відповідали умовам, визначеним пунктом 133.4 статті 133 цього Кодексу, у розмірі, що не перевищує 4 відсотків суми його загального оподатковуваного доходу такого звітного року.” Організатор один раз на мiсяць здійснює консолiдоване перерахування суми грошових коштів еквівалентній сумі Бонусів, яку Учасники Програми обміняли на Благодійний внесок, Національному інститутовi раку.

 • Партнери Програми
   • Відносини між Організатором і Партнером Програми регулюються виключно на підставі окремої угоди між Організатором і Партнером Програми.

   • Організатор не несе відповідальності за будь-які дії або бездіяльність Партнера Програми та третіх сторін.

   • Організатор Програми не несе відповідальності за якість товарів, робіт, послуг, які надаються Партнерами Програми. Організатор не приймає і не перевіряє комплектність, кількість і якість товарів, робіт, послуг, які надаються Партнером Програми Учаснику.

 • Запити, скарги, запит інформації
   • Для отримання інформації щодо Програми Учасник може звертатися за номером +38 (044) 391 41 14 з 09:00 до 21:00 (без вихідних) або на електронну адресу contact@bonus.eximb.com

   • З будь-якими скаргами Учасник повинен звертатися до Органiзатора Програми у порядку, передбаченому у пункті вище, з описом скарги та зазначенням контактної особи та номеру телефону.

   • Після отримання скарги менеджер Програми зв’яжеться з Учасником протягом 24 (двадцяти чотирьох) робочих годин.

   • Органiзатор Програми залишає за собою право вирішувати скарги протягом 72 (семидесяти двох) робочих годин з моменту отримання повідомлення.

   • Органiзатор Програми не зобов’язаний діяти відповідно до будь-якого кодексу корпоративної етики або згідно з будь-яким обов’язковим методом вирішення суперечок.

 • Рекламні кампанії, акції, пропозиції
   • Авіаквитки

    9.1.1. За часткову оплату грошовими коштами авіаквитків на Веб-сайті Учаснику Програми будуть нараховані додаткові Бонуси в розмірі 1% від суми оплати карткою.

    9.1.2. Термін дії додаткових Бонусів становить 1 рік з моменту зарахування їх на Обліковий запис Учасника.

    9.1.3 Бонуси нараховуються на Обліковий запис Учасника, з якого був придбаний авіаквиток.

   • Готелі

    9.2.1. За часткову оплату грошовими коштами бронювання готелів на Веб-сайті Учаснику Програми будуть нараховані додаткові Бонуси в розмірі 1% від суми оплати карткою.

    9.2.2. Термін дії додаткових Бонусів становить 1 рік з моменту зарахування їх на Обліковий запис Учасника.

    9.2.3. Бонуси нараховуються на Обліковий запис Учасника, з якого було заброньовано проживання в готелі.

    9.2.4. Бонуси нараховуються після виїзду проживаючих осіб з готелю..

   • Bonusback

    9.3.1. Сервіс Bonusback дозволяє Учаснику отримати Бонуси за підтвердженими покупками в інтернет-магазинах, які представлені на сторінці послуги Bonusback - bonus.eximb.com/account/productcashbacks.

    9.3.2. Для отримання бонусів покупки повинні відповідати наступним вимоги:

    - Учасник повинен перейти в інтернет-магазин по посиланню, яке розміщене на сторінці сервісу Bonusback;

    - Учасник повинен оплатити покупку в інтернет-магазині платіжною карткою Visa;

    - Покупка повинна бути підтверджена інтернет-магазином і успішно завершена.

    9.3.3. Розмір бонусів до нарахування залежить від інтернет-магазину (а також конкретної продуктової категорії інтернет-магазину), в якому здійснюється оплата і вказано на сторінці сервісу Bonusback - bonus.eximb.com/account/productcashbacks

    9.3.4. Бонуси будуть нараховані на Обліковий запис Учасника протягом 90 днів з моменту підтвердження покупки інтернет-магазином.

    9.3.5. Перед здійснення оплати рекомендується:

    - відключити всі плагіни в браузері;

    - формувати кошик після переходу і зробити замовлення в рамках однієї сесії (не закривати і оновлювати сторінку);

    - очистити cookie-файли;

    - не здійснювати покупки в режимі «Інкогніто»;

    - не використовувати мобільні додатки магазинів;

    - не використовувати інші бонусні програми та промокоди;

    - не оформляти замовлення по телефону.

 • Заключні положення
   • Правила Програми можуть змінюватися Організатором шляхом розміщення відповідних змін на Веб-сайті Програми.

   • У момент здійснення реєстрації у Програмі та заповнення Реєстраційної форми Учасник погоджується виконувати Правила та зобов'язується самостійно відслідковувати наявність/відсутність змін до Правил.

   • Дані правила розроблені відповідно до умов чинного законодавства України. Будь-які суперечки щодо виконання умов Програми лояльності EximBonus вирішуються шляхом переговорів, а в разі недосягнення згоди, у судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.

   • Для уникнення сумнівів компанія Партнер, Visa Inc. та будь-які її афілійовані особи не беруть участі в організації Програми, а також у процесах пов'язаних з обміном Бонусів на Винагороди, та не несуть відповідальність за дотримання Організатором законодавства України та цих Правил, а також не відповідають за претензіями Учасників Програми.

Попередні редакції